Renewal of Teacher’s Temporary Warrant

A PDF COPY of the following documents is necessary when applying for the Renewal of a Teacher’s Temporary Warrant.

  • Confirmation of Employment

State Schools: Upload a digital copy of the Deployment Notification Form (DNF). This form is sent to you by the Education Resources Department. Teachers with an indefinite contract are to upload a PDF copy of the letter of appointment.

Church and Independent SchoolsClick here to download the Declaration Form. Upload a copy of this form duly signed by the Head of School with the application.

  • Police Conduct Certificate

Date of issue should be not more than one (1) month before date of submission of this application.

In certain circumstances, the Council for the Teaching Profession reserves the right to request a Fedina Penali.

Tiġdid ta’ Warrant Temporanju għall-Għalliema

Kopja diġitali ta’ dawn id-dokumenti hija neċessarja sabiex tissottometti l-applikazzjoni għat-Tiġdid tal-Warrant Temporanju għall-Għalliema.

  • Konferma tal-Impjieg

     

Skejjel tal-Istat: Kopja diġitali tad-Deployment Notification Form (DNF). Din il-formola tintbagħat lill-għalliema mid-Dipartiment tar-Riżorsi Edukattivi. Għalliema li għandhom kuntratt indefinit huma mitluba japplowdjaw kopja (PDF) tal-ittra ta’ ħatra.

Skejjel tal-Knisja u IndipendentiAgħfas hawn biex tniżżel il-Formola tad-Dikjarazzjoni. Kopja diġitali ta’ din il-formola iffirmata mill-Kap tal-Iskola għandha tiġi mehmuża mal-applikazzjoni.

  • Ċertifikat ta’ Kondotta

Kopja taċ-Ċertifikat tal-Kondotta tal-Pulizija maħruġ mhux aktar kmieni minn xahar mid-data ta’ meta tiġi sottomessa din l-applikazzjoni.

F’ċertu ċirkustanzi, il-Kunsill dwar il-Professjoni tal-Għalliema jirriserva d-dritt li jitlob l-applikant jipprovdi irċevuta għal applikazzjoni tal-Fedina Penali mgħotija mill-Pulizija.