Navigate Up
Sign In

American University of Malta

 

L-Onor. Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol approva l-ħlas ta’ Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti lil studenti li qegħdin jistudjaw f’kors full-time fl-American University of Malta.  Il-ħlas ta’ dawn l-għotjiet huwa suġġett għall-parametri deskritti fl-Avviż Legali 308/2016 inklużi kriterji tal-eliġibbilta’.

 

Ir-regoli u l-proċeduri maħruġa mil-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-istudenti japplikaw ukoll.  Lista ta’ korsijiet offruta mill-American University of Malta għas-sena akkademika 2020 - 2021  tista’ tinstab minn hawn: https://aum.edu.mt/