Sign In

L​-applikazzjonijiet jinsabu magħluqin.​


Opportunitajiet ta’ Xogħol fis-Sajf għall-Istudenti 2020

 
Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti (SMBG), fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol b’kollaborazzjoni mal-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi fid-Diviżjoni Dwar Nies u Standards fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, qiegħed jistieden l-istudenti li qegħdin jistudjaw full-time fl-aħħar sena tal-istudji tagħhom jew spiċċaw l-skola obligatorja sekondarja biex jappikaw għall-proviżżjoni ta’ opportunità ta’ xogħol fis-sajf għall-istudenti 2020.
 

Min jista’ japplika


Studenti full-time li temmew l-iskola sekondarja obligatorja inkluz dawk li qegħdin fl-aħħar sena tal-istudji tagħhom (Form V/Year 11).

 

L-istudenti li jridu jagħmlu xogħol obbligatorju tul is-sajf bħala parti mill-kors ta’ studju tagħhom ma għandhomx japplikaw għal dak ix-xogħol obligatorju.

 

L-Applikazzjoni Onlajn


Studenti li huma interessati li japplikaw, għandhom jimlew l-applikazzjoni onlajn f’ https://edurecruitment.gov.mt/ u jehemżu kopja taż-żewġ naħħat tal-kartà tal-Identità.

 

Studenti li ser itemmew l-iskola sekondarja obligatorja f’din is-sena skolastika, iridu jehemżu ukoll dikjarazzjoni iffirmata mill-kap tal-iskola rispettiv. Studenti li ma jissottomettux  l-informazzjoni kollha rikjesta korretta, inkluz id-dokumenti mitluba, jistgħu jiġu skwalifikati minn din l-iskema.

 
L-Applikazzjoni għall-Opportunitajiet ta' Xogħol fis-Sajf terġa tinfetaħ għall-applikazzjonijiet tard mill-4 ta’ Mejju sal-15 ta’ Mejju 2020 f’nofsillejl.
 

Fażijiet ta’ Xogħol


Studenti għandhom jagħtu l-preferenza ta’ liema fażi jixtiequ jaħdmu (ara t-tabella aktar ‘l isfel).   L-istudenti jistgħu japplikaw għaż-żewġ fażijiet ta' xogħol billi japplikaw darbtejn f'applikazzjoni separata.  Studenti li jistgħu jkollhom il-fażi tax-xogħol estiz skont il-ħtieġa ta’ min iħaddem u wara l-approvazzjoni tal-Bord ta’ Manteniment, iridu jimlew formola oħra tal-Ingaġġ u tat-Tmiem tal-Jobsplus biex tkopri l-perjodu li żdied.

 
L-Ewwel Fażi
Mill-13 ta’ Lulju 2020 sas-7 ta’  Awwissu 2020​
It-Tieni Fażi
Mis-17 ta’ Awwissu 2020 sal-11 ta’ Settembru 2020​

Ħlas u Drittijiet


Ir-rata ta’ ħlas għal dan ix-xogħol hija ta’ €6.69 fis-siegħa, maħduma skont l-Skala tas-Salarju 16 tas-Servizz Pubbliku. L-istudenti li jidħlu għal din l-iskema huma intitolati għal kull fażi għal dan li ġej:​

 
Assenza Skużata
7 sigħat
Bonus u Suppliment tad-Dħul
€19.71
Assenza Minħabba Mard
Jumejn b’paga sħiħa
Jumejn b’nofs paga
 

Jobsplus


L-istudenti għandhom jaċċertaw ruħhom li, meta jkunu ingħataw impjieg, l-impjieg tagħhom ikun ġie reġistrat ma’ Jobsplus permezz ta’ Formola tal-Bidu tal-Impjieg skont l-Avviż Legali 110/1993.  Il-formola ta’ Tmiem l-Impjieg trid timtela meta l-impjieg jispiċċa.

 

Jekk il-Formola ta’ Tmiem l-Impjieg ma timteliex, l-informazzjoni li tkun tidher fid-dokument Employment History tal-istudent tista’ ma tkunx korretta.

 

Organizzazzjonijiet tal-Istudenti


Nilqgħu ukoll applikazzjonijiet mingħand studenti li jixtiequ jaħdmu ma’ Organizzazzjoni tal-istudenti fistituzzjonijiet edukattivi

 

Organizzazzjonijiet tal-Istudenti jridu jkunu reġistrati skont iċ-ċirkulari MEDE Opportunita’ tax-Xogħol tas-Sajf 2020.  Proġetti magħmulin minn studenti fi ħdan Organizzazzjoni tal-Istudenti jridu jkunu approvati mill-Bord ta’ Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti, kif stipulat fiċ-Ċirkulari MEDE Ii tirregola L-Opportunitajiet ta’ Xogħol tas-Sajf għall-Istudenti.

 
Noti Oħra:

a.  L-istudenti jirċievu l-Bonus u benefiċċji oħra, bħal Assenza Skużata u Assenza Minħabba Mard (wara li jiġi ppreżentat ċertifikat tal-Mard) fuq bażi pro rata.

b.   Sigħat ta’ Assenza skużata li ma jittiħdux sal-aħħar tal-fażi tax-Xogħol ma jiġux rifużi.

ċ.   Studenti ġejjin minn barra mill-Unjoni Ewropeja għandhom jiċċekkjaw li għandhom permess validu biex jaħdmu hawn Malta.​

d.  Din l-applikazzjoni onlajn hija maħsuba għall-Opportunitajiet ta’ Xogħol fis-Sajf għall-Istudenti, u ma tistax tiġi kkonsidrata għal skemi oħra.

e.   Studenti li temmew l-iskola obligatorja sekondarja, iridu jotjenu dikjarazzjoni mill-kap tal-Iskola rispettiv biex jikkonfermaw li temmew il-Form V u li rreġistraw mas-Sigurtà Soċjali għal fini tal-bolla, qabel ma jibdew il-fażi tagħhom.​


Għal aktar dettalji tistgħu tikkuntattjaw:

Indirizz Elettroniku: administration.mede@gov.mt

 
​​