Sign In

It-Tieni sejħa għall-Applikazzjonijiet – 

Opportunitajiet ta’ Xogħol fis-Sajf għall-Istudenti 2021


Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti (SMGB), fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, b’kollaborazzjoni mal-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi fid-Diviżjoni Dwar Nies u Standards fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, qiegħed jistieden studenti li qegħdin jistudjaw full-time, inklużi dawk li jinsabu fl-aħħar sena tal-istudji tagħhom jew spiċċaw l-iskola sekondarja obbligatorja biex japplikaw għall-proviżjoni ta’ opportunitajiet ta’ xogħol fis-sajf għall-istudenti.

 

Min jista’ japplika

Studenti full-time li temmew l-iskola sekondarja obbligatorja (Form V/Year 11), u dawk li qegħdin jistudjaw f’livell Post-Sekondarju u Terzjarju, inklużi dawk li qegħdin fl-aħħar sena tal-istudji tagħhom.

 

Studenti li jridu jagħmlu xogħol obbligatorju tul is-sajf bħala parti mill-kors ta’ studju tagħhom ma għandhomx japplikaw għal dan l-iskema.

 

Studenti li diġa applikaw għal din l-iskema m’għandhomx bżonn jerġgħu japplikaw.

L-Applikazzjoni Onlajn

Studenti li huma interessati li japplikaw, għandhom jimlew l-applikazzjoni onlajn f’ https://edurecruitment.gov.mt/ u jtellgħu fis-sistema kopja taż-żewġ naħat tal-kartà tal-Identità tagħhom.

 

Studenti li se itemmew l-iskola sekondarja obligatorja f’din is-sena skolastika, għandhom itellgħu ukoll dikjarazzjoni iffirmata mill-Kap tal-Iskola rispettiv. Studenti li ma jissottomettux l-informazzjoni kollha rikjesta korretta, inkluz id-dokumenti mitluba, jistgħu jiġu skwalifikati minn din l-iskema.

 

L-applikazzjoni tinfetaħ nhar il-Ġimgħa, 11 ta’ Ġunju 2021 f’nofsinhar, u tagħlaq nhar il-Ġimgħa, 18 ta’Ġunju 2021 f’nofsinhar.

 

Fażijiet ta’ Xogħol

Wara li jsir l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet, studenti li jinsabu eliġibbli għal din l-iskema se jintalbu jindikaw il-preferenza ta’ liema fażi jixtiequ jaħdmu (ara t-tabella aktar ‘l isfel) qabel ma jagħmlu it-test tal-IQ onlajn.   L-istudenti jistgħu japplikaw għaż-żewġ fażijiet ta' xogħol.  Studenti li jistgħu jkollhom il-fażi tax-xogħol estiża skont il-ħtieġa ta’ min iħaddem u wara l-approvazzjoni tal-Bord ta’ Manteniment lill-Istudenti, iridu jimlew formola oħra tal-Ingaġġ u tat-Tmiem tal-Jobsplus biex tkopri l-perjodu li żdied.

 

L-Ewwel Fażi

Mill-12 ta’ Lulju 2021 sal-6 ta’ Awwissu 2021

It-Tieni Fażi

Mis-16 ta’ Awwissu 2021 sal-10 ta’ Settembru 2021

 

  

 

Ħlas u Drittijiet

Ir-rata ta’ ħlas għal dan ix-xogħol hija ta’ €6.88 fis-siegħa, maħduma skont il-bażi tal-iskala 16 tas-Salarji tas-Servizz Pubbliku. L-istudenti li jidħlu għal din l-iskema huma intitolati għal kull fażi għal dan li ġej:

 

Assenza Skużata

7 sigħat

Bonus

€19.24

Suppliment tad-Dħul

€17.26

Assenza Minħabba Mard

Jumejn b’paga sħiħa

Jumejn b’nofs paga

 

 Jobsplus

L-istudenti għandhom jaċċertaw ruħhom li, meta jkunu ingħataw impjieg, l-impjieg tagħhom jiġi irreġistrat ma’ Jobsplus permezz ta’ Formola tal-Bidu tal-Impjieg skont l-Avviż Legali 110/1993.  Il-formola ta’ Tmiem l-Impjieg trid timtela meta l-impjieg jispiċċa.

 

Jekk il-Formola ta’ Tmiem l-Impjieg ma timteliex, l-informazzjoni li tkun tidher fid-dokument Employment History tal-istudent tista’ ma tkunx korretta.

 

Organizzazzjonijiet tal-Istudenti

Nilqgħu ukoll applikazzjonijiet mingħand studenti li jixtiequ jaħdmu ma’ Organizzazzjoni tal-istudenti fistituzzjonijiet edukattivi

 

Organizzazzjonijiet tal-Istudenti jridu jkunu irreġistrati skont iċ-ċirkulari MFED Opportunita’ tax-Xogħol tas-Sajf 2021.  Proġetti magħmulin minn studenti fi ħdan Organizzazzjoni tal-Istudenti jridu jkunu approvati mill-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti, kif stipulat fiċ-Ċirkulari MFED11/2021 Ii tirregola l-Opportunitajiet ta’ Xogħol tas-Sajf għall-Istudenti.

 

Noti Oħra:

a.    L-istudenti jirċievu l-Bonus u benefiċċji oħra, bħal Assenza Skużata u Assenza Minħabba Mard (wara li jiġi ppreżentat ċertifikat tal-Mard) fuq bażi pro rata.

b.    Sigħat ta’ Assenza skużata li ma jittiħdux sal-aħħar tal-fażi tax-Xogħol ma jiġux rifużi.

ċ.    Studenti ġejjin minn barra mill-Unjoni Ewropeja għandhom jiċċekkjaw li għandhom permess validu biex jaħdmu hawn Malta.

d.    Din l-applikazzjoni onlajn hija maħsuba għall-Opportunitajiet ta’ Xogħol fis-Sajf għall-Istudenti, u ma tistax tiġi kkonsidrata għal skemi oħra.

e.    Studenti li temmew l-iskola obligatorja sekondarja, iridu jiksbu dikjarazzjoni mill-Kap tal-Iskola rispettiv biex jikkonfermaw li temmew il-Form V/Year 11.

 

 Għal aktar dettalji tistgħu tikkuntattjaw:

Indirizz Elettroniku: administration.mfed@gov.mt​

​​