Sign In

Skema ta’ Opportunitajiet ta’ Xogħol tas-Sajf għall-Istudenti 2022

Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti (SMGB), fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni, b’kollaborazzjoni mal-Istitut għas-Servizz Pubbliku fi ħdan id-Diviżjoni tal-Poplu u Standards fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, qiegħed jistieden lill-istudenti li qegħdin full-time biex japplikaw fl-Iskema ta' Opportunitajiet ta' Xogħol tas-Sajf għall-Istudenti għall-2022.


Min jista' japplika

Studenti full-time li temmew l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom, inklużi dawk fl-aħħar sena tal-istudji tagħhom (Formola V/Sena 11), u dawk li bħalissa qedin jistudjaw fLivell Post-Sekondarju u Terzjarju.

L-istudenti li qegħdin jagħmlu xogħol obbligatorju matul il-perjodu tas-sajf bħala parti mill-kors tal-istudji tagħhom m'għandhomx jissottomettu applikazzjoni għal din l-iskema.


Applikazzjoni Onlajn

Studenti interessati li japplikaw, għandhom jissottomettu l-applikazzjoni onlajn fuq https://edurecruitment.gov.mt/ u jtellgħu l-iskens taż-żewġ naħat tal-Karta tal-Identità tagħhom. Studenti li se jispiċċaw l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja matul din is-sena skolastika kurrenti (2021-2022) huma għandhom jissottomettu dikjarazzjoni mill-Kap tal-Iskola rispettiv bħala prova li lestew il-Form 5/Sena 11.  F’każ li l-informazzjoni mitluba ma tintbagħtx kif suppost, inkluż l-iskens mitluba, studenti jistgħu jiġu skwalifikati minn din l-iskema.

L-applikazzjonijiet onlajn jiftħu l-Ġimgħa 22 ta’ April 2022 f’nofsinhar u jagħlqu nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju f’nofsinhar. L-istudenti eliġibbli se jintalbu jagħmlu test onlajn wara l-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom.


Fażijiet tax-Xogħol

Wara l-ivverifikar tal-applikazzjonijiet tagħhom, l-istudenti eliġibbli se jintalbu jindikaw il-preferenza tagħhom bejn l-ewwel u t-tieni fażi (ara t-tabella hawn taħt) qabel ma jagħmlu t-test onlajn. L-istudenti jistgħu japplikaw għaż-żewġ fażijiet tax-xogħol. Studenti li jista’ jkollhom il-fażi tax-xogħol tagħhom estiża fuq talba minn min iħaddem u wara l-approvazzjoni tal-SMGB jeħtieġ li jimtlew Formola tal-Bidu tal-Impjieg oħra ta’ Jobsplus u Formola ta’ Terminazzjoni tal-Impjieg oħra biex ikopru l-perjodu addizzjonali tal-fażi tax-xogħol.

 

Fażi 1

11 ta’ Lulju 2022 – 5 ta’ Awwissu 2022

Fażi 2

16 ta’ Awwissu 2022 – 12 ta’ Settembru 2022

 

 Ħlas u Intitolament

Il-ħlas għal dan ix-xogħol huwa marbuta b’rata fis-siegħa ta’ €7.07 skont il-paga bażika Skala ta’ Salarju 16 tas-Servizz Pubbliku. L-istudenti li qed jipparteċipaw f’din l-iskema huma intitolati għal kull fażi kif ġej:


Assenza Skużata       

7 sigħat

Bonus

€19.24

Suppliment tad-Dħul

€17.26

Assenza Minħabba Mard

Jumejn b’paga sħiħa

Jumejn b’nofs paga

 

 

Jobsplus

L-istudenti għandhom jiżguraw ma' min iħaddimhom li ladarba jiġi assenjat impjieg, l-impjieg tagħhom ikun reġistrat ma' Jobsplus permezz tal-Formola ta' Bidu tal-Impjieg skont Kap.594 (Att Dwar is-Servizzi ta’ Impjieg u Taħriġ). Il-Formola tat-Tmiem l-Impjieg tal-Jobsplus trid tiġi sottomessa minn min iħaddem fi tmiem kull fażi tax-xogħol. In-nuqqas ta’ reġistrazzjoni ta’ Bidu jew Tmiem ta’ impjieg jista’ jirriżulta f’informazzjoni mhux korretta fil-Lista’ ta’ Impjiegi ta’ Jobsplus tal-istudenti.


Organizzazzjonijiet tal-istudenti

Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jilqa’ applikazzjonijiet minn studenti li jixtiequ jaħdmu għal Organizzazzjonijiet tal-Istudenti rikonoxxuti f’Istituzzjonijiet Edukattivi matul is-Sajf. L-Organizzazzjonijiet tal-Istudenti jridu jkunu reġistrati mal-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti skont ir-Reġistrazzjoni tal-Provvista ta’ Xogħol minn Min Iħaddem (Ċirkolari MEYR 5/2022).

Il-proġetti jridu jiġu approvati mill-Bord tal-Għotjiet għall-Manteniment tal-Istudenti kif stipulat fiċ-Ċirkulari MEYR 5/2022 għall-Iskema tal-Opportunitajiet ta’ Xogħol tas-Sajf tal-Istudenti 2022.


Noti oħra:

            a.     L-istudenti jirċievu l-Bonus u benefiċċji oħra, bħal Assenza Skużata u Assenza Minħabba Mard (wara li jiġi ppreżentat   

                ċertifikat tal-Mard) fuq bażi pro rata.

            b.    Sigħat ta’ Assenza skużata li ma jittiħdux sal-aħħar tal-fażi tax-Xogħol ma jiġux rifużi.

ċ.   Studenti ġejjin minn barra mill-Unjoni Ewropeja għandhom jiċċekkjaw li għandhom permess validu biex jaħdmu hawn Malta.

d.  L-applikazzjoni onlajn imsemmija f’din iċ-ċirkolari hija speċifikament għall-Iskema ta’ Opportunitajiet ta’ Xogħol fis-Sajf u mhux se tiġi kkunsidrata għall-ebda skema oħra.

e. Studenti li jkunu għadhom kemm spiċċaw l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja għandhom jiksbu dikjarazzjoni mill-Kap tal-Iskola rispettiv biex jipprovaw li lestew il-Formola V/Sena 11, u biex itellgħuha fl-applikazzjoni onlajn.

f.   Studenti full-time li qedin jistudjaw fLivell Post-Sekondarju u Terzjarju u li mhumiex eliġibbli għall-istipendju huma meħtieġa jtellgħu prova li għadhom qedin jistudjaw, inkluża kopja skennjata tal-Ittra ta' Aċċettazzjoni/Ittra ta' reġistrazzjoni tagħhom għas-sena akkademika 2021-2022 u Lista tal-Impjiegi maħruġa minn Jobsplus.

 

Għal aktar dettalji tistgħu tikkuntattjaw:

Ijmejladministration.meyr@gov.mt​