Sign In


L​-applikazzjonijiet jinsabu magħluqin.Kampanja Aqra fis-Sajf 2020


Ħarsa Ġenerali

 

Programm ta’ Qari fis-Sajf

 

Bħala parti mill-kampanja nazzjonali tal-qari Aqra fis-Sajf, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, f’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (FES) u l-entità Libreriji Maltin, se torganizza programm ta’ qari fis-sajf 2020. Dan ser jsir fiċ-ċentri ta’ Skolasajf u f’libreriji pubbliċi u libreriji tal-iskejjel tul is-sajf 2019.

 

Uffiċjali ta’ Aqra fis-Sajf se jkunu allokati f’numru ta’ ċentri u/jew libreriji biex jagħmlu sessjonijiet ta’ qari animat, bil-Malti u bl-Ingliż. Dawn l-uffiċjali se jkunu qed jaħdmu bejn it-8.30 u n-12.30, għat-tul kollu tal-kampanja.

 

L-uffiċjali li jintgħażlu se jingħataw kotba u riżorsi kemm bil-Malti u bl-Ingliż biex ikunu jistgħu jaqraw u janimaw sessjonijiet ta’ qari. Huma jkunu mistennija li jippreparaw u jippjanaw dawn is-sessjonijiet minn qabel, jimplimentaw numru ta’ strateġiji u attivitajiet waqt  is-sessjonijiet, u jżommu reġistru ta’ xogħolhom. L-Uffiċjali ta’ Aqra fis-Sajf  se jkunu responsabbli li jimplimentaw kompetizzjonijiet u attivitajiet marbutin ma’ din il-kampanja, b’mod attraenti u effettiv.

 

Applikazzjoni Online


L-Uffiċċju tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jilqa’ applikazzjonijiet mingħand studenti full-time li jkunu għalqu t-18-il sena sad-data tal-għeluq tal-applikazzjoni onlajn.  Preferenza ser tingħata lil studenti li jkunu qed jattendu kors ta’ Baċellerat fl-Università ta’ Malta  jew fil-kors Masters in Teaching & Learning (MTL). Jintlaqgħu applikazzjonijiet ukoll mingħand studenti li qed jattendu għall-korsijiet Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development u Higher Diploma in Advanced Studies in the Early Years fl-MCAST [​1].

 

L-applikazzjoni onlajn tinsab fil-ħolqa https://edurecruitment.gov.mt/

L-applikazzjonijiet jiftħu bejn il-Ġimgħa, 20 ta’ Marzu 2020 f’Nofsinhar u jagħlqu l-Ġimgħa,  24 ta’ April 2020 f’Nofsinhar.

 

Studenti interessati li japplikaw bħala Uffiċjali ta’ Aqra fis-Sajf mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu għandhom jimlew l-applikazzjoni online u jtellgħu kopja tal-Karta tal-Identità tagħhom minn wara u minn quddiem.

L-istudent jista’ jiġi skwalifikat minn din l-iskema jekk ma tingħatax informazzjoni tajba jew kollha, jew ma jingħatax id-dokument mitlub sad-data tal-għeluq.

 

L-Uffiċjali ta’ Aqra fis-Sajf għandhom ikollhom ħakma tajba tal-Malti u tal-Ingliż, kif ukoll attitudni pożittiva lejn il-qari biex irawmu l-imħabba lejn il-kotba u l-qari fost it-tfal.

L-uffiċjali magħżula jridu jiffirmaw il-kuntratt tal-impjieg u jattendu taħriġ obbligatorju u sessjonijiet ta’ osservazzjoni organizzati mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, qabel jibdew is-sessjonijiet ta’ qari.

 

Ħlas u Intitolament


Il-ħlas għal dan ix-xogħol huwa stabbilit għar-rata ta’ €6.69, li hija r-rata ta’ salarju ta’ Skala 16 tas-Servizz Pubbliku. Studenti li jaħdmu f’din il-kampanja jkunu intitolati wkoll għal li ġej:

 

L-Ewwel Fażi : 13 ta’ Lulju 2020 sas-7  ta’ Awwissu 2020​

 
Assenza Approvata
7 sigħat
Suppliment tad-Dħul u Bonus
€19.71
Assenza minħabba Mard
Jumejn bi ħlas sħiħ
Jumejn b’nofs ħlas
 

It-Tieni Fażi : 10 ta’ Awwissu 2020 sal-4 ta’ Settembru 2020
 
Assenza Approvata
7 sigħat
Suppliment tad-Dħul u Bonus
€19.71
Assenza minħabba Mard
Jumejn bi ħlas sħiħ
Jumejn b’nofs ħlas
 
Noti Oħra:

1. Studenti jirċievu s-Suppliment tal-Bonus u benefiċċji oħra, bħal sigħat ta’ assenza approvata, assenzi minħabba mard (wara li jkun ġie preżentat ċertifikat tal-mard) u Suppliment tad-Dħul u Bonus  fuq bażi pro rata.

2. Sigħat ta’ assenzi approvati li ma jittiħdux sal-aħħar ta’ kull fażi ma jiġux rifużi.

3. Studenti għandhom jikkonfermaw li l-impjieg tagħhom jiġi reġistrat mal-Korporazzjoni Jobsplus permezz tal-Formola tal-Bidu tal-Impjieg skont l-Avviż Legali 110/1993.  Il-formola ta’ Tmiem tal-Impjieg trid timtela meta tispiċċa l-Fażi.

4. Din l-applikazzjoni hija biss għall-kampanja Aqra fis-Sajf u ma tiġix ikkonsidrata għal skemi oħra.

5. Għal aktar tagħrif u dettalji, l-istudenti għandhom jikkuntattjaw lis-Sur Daniel Cini, Senior Manager, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu fuq 2598 2993.​


[1] Preferenza tingħata lil studenti li jistudjaw fil-korsijiet B.Ed, MTL, u B.A. Madankollu, studenti li jkunu qed jattendu korsijiet oħrajn jistgħu japplikaw ukoll.​

​​​