Sign In

Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti – Mistoqsijiet Popolari

 

Fejn nista’ napplika għall- e-ID?

Il-kontijiet tal-e-ID huma maniġġjati minn Identity Malta – żur il-websajt tagħhom hawn​.

Studenti li m’għandhomx kont tal-e-ID għandhom iċemplu 25904300 jew jibagħtu ijmejl fuq infoeid@gov.mt

 

Informazzjoni dettaljata dwar l-e-ID tista’ tinstab fis-sit https://www.identitymalta.com/unit/e-id-cards-unit/

 

X’għandi nagħmel jekk insejt il-passwerd tal-e-ID jew nixtieq nibdilha?

Studenti għandhom jidħlu fil-websajt tal-Identity Malta (mygov.mt) u jikklikkjaw fuq il-ħolqa Forgot your Password?  li tinsab fuq ix-xellug.  Studenti jistgħu ukoll iċemplu fl-uffiċċji tal-Identity Malta u jitolbu passwerd ġdida.  Istruzzjonijiet biex tinbidel il-passwerd jintbagħtu permezz ta’ ijmejl fl-indirizz indikat fil-kont tal-e-ID.

 

Nixtieq nibdel xi ħaġa fl-applikazzjoni tiegħi għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-istudenti.  X’għandi nagħmel?

Studenti li jkollhom bżonn jibdlu xi ħaġa fl-applikazzjoni onlajn wara li jkunu bagħtuha, jistgħu jerġgħu jaċċessawha bl-e-ID u l-passwerd.  Ikunu jistgħu jagħmlu xi tibdil, fosthom in-numru tal-kont bankarju (IBAN).  Mhux l-informazzjoni kollha tista’ tinbidel.  Meta t-tibdiliet kollha jkunu saru, l-istudenti jridu jikklikkjaw il-buttuna Submit.

 

Jiena biddilt il-kors.  Xorta se nibqa’ nirċievi l-istipendju?

Studenti li jibdlu l-kors tul is-sena akkademika jridu joħolqu għażla oħra (Course Option) fl-applikazzjoni tagħhom.  Din issir billi l-istudenti jaċċessaw l-applikazzjoni onlajn u jikklikkjaw il-buttuna Add Course.  Id-dettalji tal-kors il-ġdid għandhom jiġu mdaħħlin.  Membri tal-istaff jipproċessaw l-għaża l-ġdida li tkun saret, u jirrifjutaw l-għażla l-qadima.

 

X’inhu l-IBAN, u minn fejn nista’ nġibu?

L-IBAN huwa International Bank Account Number.  Huwa magħmul minn 31 karattru alfanumeriku, u spiss jinstab fid-dokumenti li jintbagħtu mill-bank.  L-IBAN jista’ wkoll jinġieb mis-servizzi onlajn li joffru l-banek kummerċjali, jew billi tirrikorru fi kwalunkwe fergħa tal-bank tiegħek.  Hemmhekk, jista’ jintalab l-IBAN li fih il-flus għandhom jiġu kreditati.  L-istudenti huma mitluba jiċċekkjaw li l-IBAN jitniżżel korrettament fl-applikazzjoni onlajn.

 

X’ dokumenti għandi ntella’ fl-applikazzjoni onlajn għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-istudenti?

Studenti tal-Ewwel Sena li jkunu qed jistudjaw f’Istituzzjoni Post-Sekondarja u fl-MCAST għandhom itellgħu il-paġni kollha taċ-Ċertifikat ta’ Tmiem l-Iskola.

 

L-istudenti kollha għandhom itellgħu id-dokument Employment History maħruġ minn Jobsplus.  Dan jista’ jitniżżel onlajn minn jobsplus.gov.mt​ wara li tilloggja fil-websajt ta’ Jobsplus bl-e-ID u l-passwerd.

 

Għalfejn għandi bżonn ħafna dokumenti għall-applikazzjoni għall-Għotjiet Supplimentari?

Applikazzjonijiet għal-Għotjiet ta’ Manteniment Supplimentari jitolbu iktar assessjar u iċċekkjar minn applikazzjonijet għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti, minħabba li jridu jiġu iċċekkjati id-dħul totali fid-dar, impjiegi u fatturi oħra qabel ma tingħata din l-għotja.

 

Applikazzjonijiet onlajn għall-Għotjiet ta’ Manteniment Supplimentari jibqgħu pendenti jekk l-istudenti ma jipprovdux id-dokumenti mitluba.

 

Kif nista’ nappella deċiżjoni li tkun ittieħdet?

Studenti li jixtiequ jressqu l-każ tagħhom quddiem il-Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti għandhom jagħmlu dan bil-miktub u jipprovdu dokumentazzjoni dwar il-każ tagħhom. Kull komunikazzjoni għandha tiġi mibgħuta fuq l-ijmejl maintenancegrants.meyr@gov.mt  jew tintbagħat bil-posta lill: Iċ-Ċerpersin, Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti, Kamra 207, Triq l-Assedju l-Kbir, il-Florjana VLT2000.

 

Il-Bord jirriserva d-dritt li jivverifika l-informazzjoni mibgħuta u /jew jitlob aktar informazzjoni, skont il-bżonn.

 

X'jiġri jekk ma nattendix għal-lekċers?

Studenti li jsegwu studji f'istituzzjonijiet post-sekondarji u l-MCAST għandhom l-istipendju tagħhom imnaqqas skont l-assenteiżmu rreġistrat mill-istituzzjonijiet relattivi. L-istudenti għandhom jikkonsultaw ir-Regolamenti tal-Istituzzjonijiet fir-rigward ta’ attendenzi u ż-żamma ta’ rekords taattendenza.

 

L-istudenti jridu jinnutaw li, għall-finijiet tal-Għotjiet ta’ Manteniment lilll-Istudenti, huma intitolati għal 15-il ġurnata assenza minħabba mard kopert bi ħlas, kull sena akkademika, wara li jiġu ippreżentati ċertifikati ta’ mard lill-istituzzjoni edukattiv. Ħlas għal perjodu li jaqbeż il-15-il ġurnata għandu jkun awtorizzat espressament mill-Bord tal- Għotjiet ta’ Manteniment lilll-Istudenti billi tintbagħat imejl fuq maintenancegrants.mede@gov.mt​ fejn tigi spjegata is-sitwazzjoni u tintbagħat evidenza permezz ta dokumenti.

 

Meta nipprova nidħol fl-applikazzjoni għall-Għotjiet għall-Manteniment tal-Istudenti tiegħi, qed jitla’ messaġġ Access Denied. Għalfejn?

 

Int qed tirċievi dak il-messaġġ minħabba kunflitt fl-logins.

Biex taċċessa l-applikazzjoni tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti, uża l-buttuna oranġjo taħt l-istampi fil-paġna ewlenija (education.gov.mt/studentsgrants). Tużax il-ħolqa ll-ħamra li hemm kantuniera fuq nett, fil-lemin tal-paġna.

Jekk hemm ismek fil-kantuniera ta' fuq tal-lemin, ikklikkja Log Out minn hemm l-ewwel. U mbagħad illoggja fl-applikazzjoni tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti billi tuża l-buttuna oranġjo.

 

Fejn nista nikkomunika mal-membri tal-istaff tal-Uffiċċju tal-Istipendji?

L-iktar mod sigur biex tikkomunika magħna huwa permezz tal-applikazzjoni onlajn stess. Fl-applikazzjoni onlajn, fir-rokna ta’ fuq fil-lemin hemm ħolqa Ikkuntattjana  jew Contact Us. Dan jiftaħ kaxxa fejn l-istudenti jistgħu jibagħtu ijmejls b'mod sigur lit-tim tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti.  Komunikazzjoni tintbagħat lura lill-istudent għall-indirizz elettroniku speċifikat fl-applikazzjoni online.

 

Barra minn hekk, it-Tim tal-Għotjiet għall-Manutenzjoni tal-Istudenti jamministra l-indirizz elettroniku maintenancegrants.meyr@gov.mt​. Madankollu, biex il-komunikazzjoni tkun konformi mar-Regoli Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data, l-istudenti se jintalbu għal kopji elettroniċi tal-karta tal-identità tagħhom qabel ma jiġu pprovduti u informazzjoni personali.

 

Għandi bżonn nitkellem direttament ma’ xi ħadd mill-istaff fl-Uffiċċji tal-Istipendi. Liema numri għandi nuża?

Il-komunikazzjoni kollha bit-telefown hija mmaniġġjata minn uffiċjali tal-EduServizz.gov One Stop Shop. Skont il-politika adottata mid-Dipartimenti kollha tal-Gvern, il-membri tal-pubbliku ma jistgħux jikkomunikaw direttament mamembri individwali tal-istaff. Il-Freephone 153 jintuża għall-mistoqsijiet kollha relatati ma' Għotjiet ta' Manteniment lill-Istudenti. Uffiċjali tal-EduServizz.gov One Stop Shop huma inkarigati li jwieġbu telefonati, jipprovdu kjarifiki u jgħinu lill-istudenti u lill-membri tal-pubbliku ġenerali b’mod privat u individwali.

 

X'għandi nagħmel jekk għandi bżonn għajnuna biex nimla l-applikazzjoni onlajn tiegħi?

Uffiċjali tal-EduServizz.gov One Stop Shop joffru għajnuna kontinwa lil studenti u membri tal-pubbliku mill-binja tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana waqt il-ħin tal-uffiċċju. Idealment, studenti li jiġi fil-Ministeru għandhom jaraw li jkollhom kopji kollha tad-dokumentazzjoni meħtieġa.

 

 ​