Sign In

Uffiċċji tal-Istipendji

 

Il-freephone li għandu jintuża għal mistoqsijiet jew kjarifiki marbutin mal-Għotjiet ta' Manteniment lill-istudenti huwa 153.


Staff fl-Uffiċċju għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti:


Is-Sna Josephine Sultana 

Is-Sur Simon Farrugia

Is-Sur Herbert Penza

Is-Sna Claudine Stevens

Is-Sur Matthew Tanti

Is-Sna Kimberley Attard

Is-Sna Clarisse Muscat

Is-Sna Anna Grech

Is-Sna Dorianne Farrugia

Is-Sna Antoinette Micallef

 

Indirizz Elettroniku Ġeneriku:

maintenancegrants.meyr@gov.mt

 

 

Indirizz Postali:

Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni,

Uffiċċji għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti,

Kamra 207,

Triq l-Assedju l-Kbir,

Il-Florjana VLT 2000

 

Ikkuntattjana:

Edu Servizz.gov

Triq l-Assedju l-Kbir,

Il-Florjana VLT 2000

 

Staff tal-Uffiċċju tal-Istipendji ġewwa l-MCAST:

 

Is-Sna Sandra Chircop                    

Is-Sna  Doris Baldacchino

Is-Sna Kristy Borg              

Is-Sna Melanie Dyer

Is-Sna Marisa Vella

Is-Sna Nadine Vella

​​           

Indirizz Elettroniku Ġeneriku:

stipends.information@mcast.edu.mt​

 

Id-Dipartiment tal-Apprentistati u tax-Xogħol Ibbażat fuq it-Tagħlim:

 

Indirizz Elettroniku:  apprenticeships@mcast.edu.mt

 

 

Staff tal-Uffiċċju tal-Istipendji ġewwa l-Universita’ ta’ Malta:

 

Is-Sna Helga Borg

Is-Sur Jean-Paul Cassar

Is-Sna Rochelle Xerri

 

Indirizz Elettroniku Ġeneriku:

stipends@um.edu.mt​   

 

 

Informazzjoni Ġenerali u Assistenzaa.    Bl-ijmejl

L-istudenti huma mħeġġin jibagħtu l-komunikazzjoni tagħhom billi jużaw il-buttuna Ikkuntattjana fl-applikazzjoni onlajn stess. Dan huwa l-aktar mod sigur u effiċjenti biex issir komunikazzjoni mal-uffiċċji tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti.

 

F’każ li ssir komunikazzjoni permezz ta’ indirizz elettroniku ieħor, l-istudenti se jintalbu jipprovdu kopji taż-żewġ faċċati tal-Karta tal-Identita’.  Dan isir biex tiġi żgurata l-identita ta’ min ikun qed jibgħat l-ijmejl qabel ma tingħata informazzjoni personali. 

 

b.    Permezz ta’  Servizz.Gov

Studenti u membri tal-pubbliku jistgħu jirrikorru direttament fil- One Stop Shop fil-binja tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol fil-Florjana.Ħinijiet tal- Edu Servizz.Gov One Stop Shop:Mit-Tnejn sas-Sibt bejn it-08:00 u s-13:00

Nhar Erbgħa (minbarra l-ħinijiet t’hawn fuq: Bejn l-16:30 – u s-19:00​Aktar għajnuna permezz tat-telefon hija offruta permezz tal-Freephone 153, mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8.00am​ u l-4.00 ta’ wara nofsinhar, b’ħinijiet estiżi sas-7:00 ta’ filgħaxija kull nhar ta’ Tnejn u kull nhar t’Erbgħa.​