Sign In

Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti

 

Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti huwa magħmul minn tmien membri, li jinħatru kull sena mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni.

 

Is-Sur Horace Laudi                 Ċerpersin

Is-Sna Patricia Buttigieg          Segretarja tal-Bord

Is-Sur Godfrey Testa                Rappreżentant tal-Bord

Is-Sur Victor Grech                  Rappreżentant tal-Ministeru tal-Finanzi

Is-Sur Josef Buttigieg              Rappreżentant tas-CEO tal-MCAST

  Irid jiġi appuntat                    Rappreżentant ta’ MFIN

Dott. Inġ Chris Micallef            Rappreżentant ta' Jobsplus

Is-Sa Romina Sammut             Rappreżentanta tar-Rettur tal-Universita’ ta’ Malta

Is-Sna Alexandra Gaglione      Rappreżentanta tal-KSU

Is-Sur Bradley Debono            Rappreżentant tal-Istudenti tal-MCAST​

 

Proċeduri u Dmirijiet

 

Il-funzjonijiet ewlenin tal-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti huma dawn li ġejjin:

 

a. jimmaniġġja u jimmonitorja l-allokazzjoni effettiva u l-ħlas tal-Għotjiet ta’ Manteniment fil-kontijiet bankarji tal-istudenti;

 

b. joffri linji gwida u jirrevedi l-proċeduri li jintużaw fl-istadji kollha li jwasslu biex l-istudenti jirċievu l-Għotjiet ta’ Manteniment;

 

ċ. jistabbilixxi kriterji biex ikun jista' jassessja, u jekk ikikun hemm bżonn, jirrevedi l-ħlas ta' Għotjiet ta' Manteniment Supplimentari;

 

d. iħaddem, jasesssja u jimplementa skemi oħra li l-Onor Ministru għall-Edukazzjoni jista’ jniedi minn żmien għal żmien;

 

e. jipproċessa rapporti u/jew komunikazzjoni mressqa milll-istituzzjonijiet edukattivi u juża sanzjonijiet meta r-rekwiżiti minimi ma jintlaħqux;

 

f.  jissorvelja l-proċess ta' ħlasijiet u jieħu azzjoni biex jinġabar l-ammont ta' Għotjiet ta' Manteniment li jkun tħallas żejjed;

 

ġ. li jirrakkomanda tibdiliet f’politika li diġa’ teżisti biex titjieb il-kwalita’ ta’ għajnuna li l-istudent jirċievi.

 

 

Il-Bord huwa responsabbli li joffri gwida għal każijiet sui generis u biex jinħarġu memos dwar proċeduri li jridu jiġu segwiti.

 

 

Laqgħat tal-Bord

 

Il-laqgħat tal-Bord isiru kull xahar. Jinżammu dejjem il-minuti tal-laqgħat tal-Bord.  Dawn jiġu iffirmati kemm miċ-Ċerpersin kif ukoll mis-Segretarja tal-Bord.  Minħabba konsiderazzjonijiet ta’ Protezzjoni tad-Data, il-minuti tal-laqgħat ma jistgħux jiġu ippubblikati, imma jinżammu fl-Uffiċċju tal-Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti għar-riferenza u biex jiġu implementati.

 

Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jaħdem id f’id mal-Uffiċċju tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti.  F’dan l-uffiċċju tintlaqa’ l-korrispondenza u ssir il-komunikazzjoni skont il-bżonn.

 

Il-Bord tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti dejjem jistinka biex jimplementa miżuri li jħaffu u jtejbu l-esperjenza tal-istudenti meta japplikaw biex jirċievu l-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti.

 

Deċiżjonijiet li jintlaħqu mill-Bord jintbagħtu bil-posta lill-istudent u jiġu mgħoddija lill-Uffiċċju tal-Istipendji rispettiv.