Navigate Up
Sign In

 Tagħrif Dwar l-Applikazzjoni Onlajn

 

Biex japplikaw għall-Għotjiet ta’ Manteniment, l-istudenti jridu jilloggjaw f'education.gov.mt/studentgrants bl-e-ID u l-passwerd personali tagħhom. Id-dettalji personali tal-istudent/a jitilgħu awtomatikament fl-applikazzjoni.  L-istudent/a j/tintalab idaħħal/iddaħħal id-dettalji tal-kors li se j/tkun j/tattendi u jintalab ukoll idaħħal in-numru tal-kont IBAN.  Hija ħaġa importanti li l-applikazzjoni timtela b’informazzjoni korretta sabiex ma jkun hemm l-ebda dewmien fl-ipproċessar tal-applikazzjoni.

 

L-istudenti għandhom japplikaw għall-Għotjiet ta’ Manteniment sal-31 ta’ Diċembru tas-sena akkademika rispettiva.

  

Studenti ġodda għandhom jiskennjaw u jtellgħu fl-applikazzjoni l-paġni kollha taċ-Ċertifikat ta’ Tmiem l-Iskola, maħruġ mill-Ministeru għall-Edukazzjoni.

 

Dokument ieħor mandatorju għall-applikanti l-ġodda huwa l-Lista tax-Xogħlijiet, maħruġa minn Jobsplus.  Dan id-doument jista' jitniżżel mis-sit ta’ Jobsplus jobsplus.gov.mt billi jintuża l-kont tal-e-ID.

 

Meta l-istudenti jimlew l-applikazzjoni, ikunu qegħdin:

 

1.  Jikkonfermaw li l-informazzjoni mogħtija hija korretta, u li qed jintrabtu li jħallsu lura lill-Gvern ta’ Malta s-somma li tiġi indikata lilhom, jekk għal xi raġuni:

        i. ikunu qed iqarrqu bl-awtoritajiet bl-informazzjoni li jkunu taw fl-applikazzjoni;

       ii. ma jattendux għall-kors tagħhom;

       iii. ma jagħmlux progress sodisfaċenti ; jew      

       iv. iwaqqfu l-istudji tagħhom.

 

2.   Jawtorizzaw lill-Awtoritajiet rispettvi biex jivverifikaw l-informazzjoni mogħtija jekk ikun hemm bżonn, inkluża informazzjoni minn Entitajiet/Dipartimenti/Istituti b'konnessjoni mal-applikazzjoni mibgħuta.


    Informazzjoni tista' tiġi mgħoddija lil Entitajiet/Dipartimenti/Istituti involuti fl-ipproċessar tal-applikazzjoni u għal skopijiet ta' Customer Care.  Barra minn dan, informazzjoni tista' tiġi mgħoddija lil Entitajiet/Dipartiment/Istituti biex tkun tista' tinġabar statistika.

 

3.  Jawtorizzaw lill-Awtoritajiet konċernati biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jinġabru ħlasijiet żejda u / jew ammonti li l-istudenti jkollhom jagħtu lura.

 

4. Jiddikjaraw li mhux se jkunu qegħdin jaħdmu aktar minn 20 siegħa fil-ġimgħa matul is-sena akkademika.

 

Meta l-istudent/a  j/tibgħat l-applikazzjoni ġdida jew jikkonferma l-applikazzjoni onlajn, j/tirċievi ijmejl u messaġġ SMS li juri li l-applikazzjoni ġiet milqugħa.  L-applikant/i għandhom jibqgħu jiċċekkjaw l-applikazzjoni, għax meta l-uffiċċju tagħna jirċievi konferma mingħand l-istituzzjonijiet edukattivi li l-istudent ikun beda jattendi, l-istudent se jintalab jerġa’ jidħol fl-applikazzjoni u j/terġa j/tikkonferma l-applikazzjoni.

.