Sign In

Voluntary Organisations list - G

 
 
 
 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Other

 
 
 
 • Gabriel Caruana Foundation - VO/1236​
 • Gaia Foundation - www.gaiafoundation.org - VO/0735
 • Gaming Standards Association Europe - VO/1410
 • Garigor - VO/0910
 • Gasan Foundation (The) - VO/1287
 • Genbukan Malta - VO/1926
 • Gender Equality Malta - VO/1338
 • Gender Liberation​ - VO/1143
 • General Workers Union Youths (GWU YOUTHS) - VO/0562
 • Genetic and Genomic Counselling Association of Malta (GGCAM) - VO/1831
 • Genista Research Foundation - www.genistafoundation.org - VO/0248
 • Geography Teachers' Association - VO/1441
 • George Cross Island Association Malta G.C. - VO/1682
 • Georgian Cultural Centre ''Euro Georgia'' - VO/0773
 • Geriatric Medicine Society of Malta - www.gmsmalta.com - VO/0179
 • GetUpStandUp! - www.getupstandup.org.mt - VO/0428
 • Ghajnsielem Football Club – www.ghajnsielem.com - VO/0936
 • Ghajnsielem Redcoats - VO/1312
 • Ghanaian Community in Malta - VO/0584
 • Ghana Mission Foundation (The) - VO/0486
 • Ghaqda Armar Ghajnsielem - VO/0945
 • Ghaqda Armar San Sebastjan A.D. 1984 - www.armarsansebastjan.org VO/1280​
 • Ghaqda Armar Triq Dicembru 13 - VO/1479
 • Ghaqda Armar Triq il- Kappillan - Nadur - VO/1702
 • Ghaqda Armar Xewkija - VO/1021
 • Ghaqda Bajja San Tumas - VO/0807
 • Ghaqda Banda Zejtun - www.zejtunband.com - VO/0362
 • Ghaqda Bdiewa Attivi - VO/1759
 • Ghaqda Dilettanti Knisja ta'Lapsi, San Giljan - VO/1891
 • Ghaqda Dilettanti Sajjieda Barklori ISLA - VO/0274
 • Ghaqda Dilettanti tal-Gimgha l-Kbira - Ghawdex - VO/1368
 • Ghaqda Dilettanti tan-Nar Marija Bambina Mellieha - www.melliehafireworks.com - VO/0160
 • Ghaqda Drammatika Ghajnsielem - VO/0814
 • Ghaqda Dun Frangisk Grima​ - VO/1325
 • Ghaqda Festa Ghajn Tuta - Kercem - VO/146
 • Ghaqda Festa Madonna tal- Karmnu- Valletta - VO/1846
 • Ghaqda Festi Esterni SSma. Trinita Marsa A.D.1975 - www.ghaqdafestiesternitrinita.org - VO/0635
 • Ghaqda Filantropika Ghaxaq - VO/0290
 • Ghaqda Filantropika Talent Mosti - www.talentmosti.org/ - VO/0226
 • Ghaqda Filarmonika Mnarja - Nadur - VO/0533
 • Ghaqda Filarmonika Prince of Wales Own - VO/0699
 • Ghaqda Folklor, Storja, Arti u Artigjanat taz-Zejtun - VO/1002
 • Ghaqda Folklorista Xaghri – VO/0921
 • Ghaqda Folkloristika tal-Qiegha - VO/0498
 • Ghaqda Hbieb Sptar Monte Carmeli - VO/0059
 • Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Sezzjoni Ghajnsielem - VO/1081
 • Ghaqda Hbieb tal-Presepju Ghawdex - Malta 1985 - VO/1085
 • Ghaqda Hbieb tal-Presepju Ghawdex - Malta 1985, Sezzjoni Nadur - VO/1133
 • Ghaqda Hbieb tal-Presepju - Malta - http://www.presepjumalta.org/ - VO/0844
 • Ghaqda il-Milied Fix-Xaghra - VO/1749
 • Ghaqda Karmelitana Banda Queen Victoria – Zurrieq - www.talkarmnuzurrieq.org - VO/0352
 • Ghaqda Kazin Banda San Filep AD 1851 - www.bandasanfilep.com.mt - VO/0037
 • Ghaqda Kazini tal-Banda - www.maltaband.org/ - VO/0055
 • Ghaqda Komunitarja tas-Sajd Marsamxett Valletta - VO/1783
 • Ghaqda Korali u Orkestrali ‘Marija Bambina'' - http://choirandorchestra.org/- VO/0144
 • Ghaqda Kulturali Kirkop - VO/0518
 • Ghaqda Kulturali​ Siggiewi - VO/1062
 • Ghaqda Kulturali Wirt NaXXari - VO/1359
 • Ghaqda Kumittiva - Ghawdex - VO/1084
 • Ghaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Zabbar A.D. 1883 - www.talgrazzjabandasanmikiel.com VO/0415
 • Ghaqda Malta – Kuba - www.maltacuba.org/ - VO/0074
 • Ghaqda Melita Banda San Guzepp, Msida - VO/0898
 • Ghaqda Muzikali ‘ITE AD JOSEPH'' - VO/0319
 • Ghaqda Muzikali Beland - http://www.belandband.com/10/index.php- VO/0501
 • Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni – Hamrun - http://www.bandakuncizzjoni.com/home.php - - VO/0194
 • Ghaqda Muzikali Imperial - www.imperialbandclub.com - VO/0841 
 • Ghaqda Muzikali L'' Isle Adam - www.bandalisleadam.com - VO/0382
 • Ghaqda Muzikali Madonna ta'' Lourdes San Gwann - www.bandasangwann.org/ - VO/0467
 • Ghaqda Muzikali Marija Annunzjata A.D.1862 - http://www.tarxienbandclub.com - VO/0502
 • Ghaqda Muzikali Marija Assunta Gudja A.D. 1919 - www.mariassuntagudja.com - VO/0369
 • Ghaqda Muzikali Marija​ Bambina Banda Vittorja AD 1916 - VO/0749
 • Ghaqda Muzikali Marija Regina - VO/0398
 • Ghaqda Muzikali Mount Carmel - www.mountcarmelbandclub.com VO/0229
 • Ghaqda Muzikali Pompei-Marsaxlokk - VO0747
 • Ghaqda Muzikali San Girgor – Kercem - www.bandasangirgor.org - VO/0402
 • Ghaqda Muzikali San Gorg Martri AD 1893 - www.bandasangorg.eu/ - VO/0412
 • Ghaqda Muzikali San Guzepp – Ghajnsielem A.D. 1928 - www.ghajnsielem.com/stjoseph/ - VO/0446
 • Ghaqda Muzikali San Guzepp (A.D. 1874) – Ghaxaq - www.sanguzeppghaxaq.com - VO/0323
 • Ghaqda Muzikali San Guzepp Kalkara - VO/0713
 • Ghaqda Muzikali San Leonardo AD 1858 – Kirkop - VO/0266
 • Ghaqda Muzikali San Pietru fil-Ktajjen - www.palazzsanpietru.com - VO/0278
 • Ghaqda Muzikali Sant'' Andrija - www.bandasantandrija.org/ - VO/0395
 • Ghaqda Muzikali Sant'' Anna – Wied il-Ghajn A.D 1994 - www.stannebandclub.org - VO/0206
 • Ghaqda Muzikali Sant'' Elena - www.sainthelenbc.org - VO/0128
 • Ghaqda Muzikali Santa Marija – Ghaxaq - www.santamarijaghaxaq.com/- VO/0351
 • Ghaqda Muzikali Santa Marija - www.dinglibandclub.com - VO/0174
 • Ghaqda Muzikali u Socjali ‘Madonna tal-Karmnu'' (Fgura) - www.bandafgura.com - VO/0181
 • Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni - Gharb - http://vizitation.tripod.com/- VO/0443
 • Ghaqda Netball - VO/1838
 • Ghaqda Persuni Neqsin mis-smiegh – Malta - www.deafmalta.com - VO/0021
 • Ghaqda Piroteknika​ Maltija - VO/1804
 • Ghaqda Piroteknika 10 ta'​ Awissu - VO/1800
 • Ghaqda Piroteknika 10 ta' Dicembru – Ghajnsielem – VO/0978
 • Ghaqda Piroteknika 11 ta' Frar, San Gwann​ - VO/1570
 • Ghaqda Presepju Rabtin - VO/1120
 • Ghaqda Produtturi tal-Fniek - VO/0218
 • Ghaqda Produtturi tal-Ghasel Malti - VO/0432
 • Ghaqda Qarrejja tal -Provi tal-Malti - VO/1774
 • Ghaqda Sajjieda Dilettanti G​nejna - VO/1687
 • Ghaqda Sajjieda Dilettanti Gzira - VO/1701
 • Ghaqda Sajjieda Dilettanti Birzebbuga - VO/1700
 • Ghaqda Sajjieda Dilettanti B​ugibba - VO/1741
 • Ghaqda Sigar Maltin - VO/1557
 • Ghaqda Socjali Muzikali Kristu Sultan - VO/0449
 • Ghaqda Socjali tal- Haddiema tal-isptar Karin Grech - VO/1832
 • Ghaqda Socjo-Muzikali Anici - www.anicibandclub.org - VO/0130
 • Ghaqda Storika Kulturali Marsa - VO/0665
 • Ghaqda Storja u Kultura Birzebbuga A.D. 1993 - VO/0956
 • Ghaqda Studenti tal-Ligi - VO/1836
 • Ghaqda ta' Hbiberija bejn Malta u c-Cina - VO/1451​
 • Ghaqda Talent Dingli - http://ghaqdatalentdingli.webs.com/ - VO/0701
 • Ghaqda tal-Armar Madonna tas-Sokkors - VO/1837
 • Ghaqda tal-Konsumaturi - Malta - http://www.camalta.org.mt/site/home.php - VO/0876 
 • Ghaqda tal-Malti - Universita' - VO/0857
 • Ghaqda tal-Muzika San Gejtanu (Hamrun) - VO/0186
 • Ghaqda tal-Pawlini - www.sanpawl.com - VO/1771
 • Ghaqda tan-Nar 23 t'April - VO/1087
 • Ghaqda tan-Nar 25 ta' Novembru - Zejtun - VO/1551
 • Ghaqda tan-Nar 26 ta'' Lulju Santa Venera AD 2009 - VO/0397
 • Ghaqda tan-Nar 31 ta' Mejju Gharb A.D.2013 - VO/0904
 • Ghaqda tan-Nar Kerċem - VO/1582
 • Ghaqda Tan-Nar San Bartilmew Gharghur - VO/0639
 • Ghaqda tan-Nar San Mikiel, Lija​ - VO/1555
 • Ghaqda tan-Nar San Nikola Siggiewi - VO/1030
 • Ghaqda tar-Residenti ta'' Santa Marija Estate, Mellieha - http://santamarijaestatemellieha.com/- VO/0313
 • Ghaqda Zghazagh b''Dizabilita - VO/0107
 • Ghaqda Zwiemel u Kultura - http://www.maltahorsesociety.com/ - VO/0908
 • Gharb Rangers football Club - VO/1957
 • Gharb Stage Christophers - VO/1303
 • Ghaxaq Folk Group (k/a Ghaxaq Folk Ensemble) - VO/0180
 • Ghaxaq Football Club Youth Nursery - VO/0669
 • ​GiFra (Gioventù Francescana) - VO/1666
 • Gift of Life Foundation - http://www.lifemalta.org/- VO/0246
 • Gluecksfall - VO/1953 - www.gluecksfall.com/en
 • Golden Daffodil Foundation - VO/0782         
 • Good Shepherd Sisters (Dar Merhba Bik) - VO/0007
 • Goodwill Ambassadors Foundation - VO/1770
 • Gozo Aid for the Visually Impaired (GAVI) - VO/1621​
 • Gozo Amateur Radio Society - VO/1775
 • Gozo Aquatic Academy - VO/1942
 • Gozo Arthritis Support Group (G.A.S.G.) - VO/0815
 • Gozo Association For The Deaf - http://www.gadngo.com/- VO/0330
 • Gozo Branch of English-Speaking Union of Malta - VO/1059
 • Gozo Business Chamber (The) - www.gozobusinesschamber.org - VO/0471
 • Gozo CCU Monitors Foundation - www.gozoccufoundation.com - VO/0215
 • Gozo Confederation of Agriculture and Fisheries​ - VO/1197
 • Gozo Crafty Ladies - VO/1904
 • Gozo Creative Theatre Club - VO/1265
 • Gozo Cycling Club - VO/1639
 • Gozo Football Club - www.gozofootball.net/ - VO/0540
 • Gozo Half Marathon - ​http://www.gozomarathon.org​ - VO/1252
 • Gozo Horse Racing Association - VO/0590
 • Gozo Jesus Center - www.gozo-jesus-center.eu - VO/0353
 • Gozo Live - VO/1235
 • Gozo Model Car Club - VO/1848
 • Gozo Motocross Association - VO/1384
 • Gozo NGOs Association -  VO/0145
 • Gozo Philatelic Society - www.stamps-gozo.org - VO/0546
 • Gozo Regional Youth Council - VO/0991
 • Gozo Scale Modellers - VO/0757
 • Gozo SPCA - www.spca-gozo.org - VO/0069
 • Gozo Tourism Association - www.islandofgozo.org - VO/0112
 • Gozo University Group (GUG) - www.gug.org.mt - VO/0601
 • Gozo Youth Football Association - www.gozofootball.net/ - VO/0542
 • Gozo Youth Wind Orchestra Foundation (The) - VO/1010
 • Grace Association - VO/0706
 • Grand Commandery of the Castello - www.grandcommanderymalta.org - VO/1558
 • Grand Priory of Malta of Sovereign Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem (The) -0 www.knightshospitallers.org.mt - VO/1595​
 • Graphic Novels Library Malta - VO/0998
 • Great Oak Malta​ - VO 1489
 • Green House - VO/0296
 • Greenpeace Mediterranean Foundation - VO/1251
 • Grupp Arma​r,Parocca Madonna tal-Grazzja, Haz -Zabbar - VO/01981
 • Grupp Armar San Gejtanu Hamrun - VO/1972
 • Grupp Flimkien Nasalu - VO/0363
 • Grupp Gwardjola - VO/0677
 • Grupp Missjunarju Kull Bniedem Hija - www.kullbniedemhija.org.mt - VO/0014
 • ​Grupp tal-Armar 6 ta' Dicembru Siggiewi A.D.1997 - VO/1721
 • Grupp Zghazagh Gudja - VO/0530
 • GS1 Malta - www.gs1mt.org/- VO/0284
 • Gualitanus Choir - VO0688
 • GuateMalta Foundation - VO0929
 • Gzira United Football Club​ - VO/1738
 • Gzira United Football Club Nursery - VO/1737

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
CONTACT INFORMATION:
 
Address
Office of the Commissioner
for Voluntary Organisations
Block C, Beltissebh,
Floriana FRN 1700
 
Generic Telephone
 
25687261
 
Enrolment:
 
25687261 or 25687264
enrolment.cvo@gov.mt
 
Annual Returns & Accounts:
 
25687270 or 25687252
annualreturns.cvo@gov.mt
 
ICT Help Desk:
 
2568 7269
ict.cvo@gov.mt
 
Complaints
 
complaints.cvo@gov.mt
 
Website
 
Opening Hours
Monday to Friday
(Excluding Public Holidays)
 
1st October : 15th June
08.15 : 12.15; 12.30 : 14.30
 
16th June : 30th September
08.15 : 12.15; 12.30 : 13.30