Navigate Up
Sign In

Temporary Warrant for Teachers

A PDF COPY of the following documents is necessary when applying for the Teacher’s Temporary Warrant.

  • ​Qualifications​

Upload certified true copies signed by Head of School of all qualifications declared in this section. A comparability statement issued by MFHEA is to be uploaded together with the Europass Diploma Supplement if the qualification is not from a Maltese institution. (Level 5 or above). Listed qualifications not supported by certified copies will not be considered.​​

  • Confirmation of Employment​

State Schools: Upload a digital copy of the Deployment Notification Form (DNF). This form is sent to you by the Education Resources Department.


Church and Independent Schools: Click here to download the Declaration Form. Upload a copy of this form duly signed by the Head of School with the application.​​

  • Fedina Penali (Complete Record of Criminal Conviction)


Scanned copy of the receipt given by the police when applying for the Fedina Penali (Complete Record of Criminal Conviction).

Applicants who have not been residing in Malta for the past ten (10)) years are requested to provide the Council with a Police Records Search from the country where they have been living.


Warrant Temporanju għall-Għalliema​

Kopja PDF ta’ dawn id-dokumenti hija neċessarja sabiex tissottometti l-applikazzjoni għall-Warrant Temporanju għall-Għalliema.​

  • Kwalifiki

​​Applowdja ċertifikati li huma vverifikati mill-Kap tal-Iskola. Dikjarazzjoni ta’ komparabbilita’ maħruġa mill-MFHEA għandha tiġi applowdjata flimkien mas-Suppliment tad-Diploma tal-Europass jekk il-kwalifika mhix maħruġa minn istituzzjoni Maltija (livell 5 jew aktar). Il-kwalifiki elenkati mhux appoġġjati minn kopji ċċertifikati mhux se jkunu kkunsidrati.​​​​

  • Konferma tal-Impjieg ​

Skejjel tal-Istat: Kopja diġitali tad-Deployment Notification Form (DNF). Din il-formola tintbagħat lill-għalliema mid-Dipartiment tar-Riżorsi Edukattivi.


​​Skejjel tal-Knisja u ​IndipendentiAgħfas hawn​ biex tniżżel il-Formola tad-Dikjarazzjoni. Kopja diġitali ta’ din il-formola iffirmata mill-Kap tal-Iskola għandha tiġi mehmuża mal-applikazzjoni.

  • ​Tiftix tar-Rekords tal-Pulizija (Fedina Penali)​​

Kopja tal-irċevuta mgħotija mill-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija tal-Applikazzjoni tal-Fedina Penali​

Applikanti li m’ilhomx residenti Malta għal dawn l-aħħar għaxar (10) snin, huma mitluba jagħtu lill-Kunsill Tiftix tar-Rekords tal-Pulizija mill-pajjiż fejn kienu qed jgħixu.​
​​


Applikazzjoni bil-Malti​​Application in English

 ​​​​​​​​