Navigate Up
Sign In

Temporary Warrant for Teachers

A digital format of the following documents is necessary when applying for the renewal of a teacher’s temporary warrant.

  • ​Qualifications​

Scanned copies of your qualifications.​​

  • Confirmation of Employment​

State Schools: Upload a digital copy of the Deployment Notification Form (DNF). This form is sent to you by the Education Resources Department.


Church and Independent Schools: Click here to download the Declaration Form. Upload a copy of this form duly signed by the Head of School with the application.​​

  • Fedina Penali (Complete Record of Criminal Conviction)


Scanned copy of the receipt given by the police when applying for the Fedina Penali (Complete Record of Criminal Conviction).
Applicants who have not been residing in Malta for the past five (5) years may be requested to provide the Council with a Police Records Search from the country where they have been living.


Warrant Temporanju għall-Għalliema​

Kopja diġitali ta’ dawn id-dokumenti hija neċessarja sabiex tissottometti l-applikazzjoni għall-Warrant Temporanju għall-Għalliema.

  • Kwalifiki

Kopja diġitali​ tal-kwalifiki.​​​​

  • Konferma tal-Impjieg ​

Skejjel tal-Istat: Kopja diġitali tad-Deployment Notification Form (DNF). Din il-formola tintbagħat lill-għalliema mid-Dipartiment tar-Riżorsi Edukattivi.


​​Skejjel tal-Knisja u ​IndipendentiAgħfas hawn​ biex tniżżel il-Formola tad-Dikjarazzjoni. Kopja diġitali ta’ din il-formola iffirmata mill-Kap tal-Iskola għandha tiġi mehmuża mal-applikazzjoni.

  • ​Tiftix tar-Rekords tal-Pulizija (Fedina Penali)​​

Kopja taċ-Ċertifikat tal-Kondotta tal-Pulizija maħruġ mhux aktar kmieni minn xahar mid-data ta’ meta tiġi sottomessa din l-applikazzjoni.
Applikanti li m’ilhomx residenti Malta għal dawn l-aħħar ħames (5) snin, jistgħu jintalbu jagħtu lill-Kunsill Tiftix tar-Rekords tal-Pulizija mill-pajjiż fejn kienu qed jgħixu.
​​


Applikazzjoni bil-Malti​​Application in English

 ​​​​​​​​