Navigate Up
Sign In

Renewal of Teacher's Temporary Warrant

A digital format of the following documents is necessary when applying for the renewal of teacher’s temporary warrant.

  • ​Confirmation of Employment

State Schools: Upload a digital copy of the Deployment Notification Form (DNF). This form is sent to you by the Education Resources Department.


Church and Independent Schools: Click here to download the Declaration Form. Upload a copy of this form duly signed by the Head of School with the application.​​

  • Police Conduct Certificate


​​​Date of issue should be not more than one (1) month before date of submission of this application. 
In certain circumstances, the Council for the Teaching Profession reserves the right to request a Fedina Penali.


Tiġdid ta' Warrant Temporanju għall-Għalliema

Kopja diġitali ta’ dawn id-dokumenti hija neċessarja sabiex tissottometti l-applikazzjoni għat-Tiġdid tal-Warrant Temporanju għall-Għalliema.

  • Konferma tal-Impjieg

Skejjel tal-Istat: Kopja diġitali tad-Deployment Notification Form (DNF). Din il-formola tintbagħat lill-għalliema mid-Dipartiment tar-Riżorsi Edukattivi.


​​Skejjel tal-Knisja u ​IndipendentiAgħfas hawn​ biex tniżżel il-Formola tad-Dikjarazzjoni. Kopja diġitali ta’ din il-formola iffirmata mill-Kap tal-Iskola għandha tiġi mehmuża mal-applikazzjoni.

  • Ċertifikat ta’ Kondotta​​​

Kopja taċ-Ċertifikat tal-Kondotta tal-Pulizija maħruġ mhux aktar kmieni minn xahar mid-data ta’ meta tiġi sottomessa din l-applikazzjoni. 
F’ċertu ċirkustanzi, il-Kunsill dwar il-Professjoni tal-Għalliema jirriserva d-dritt li jitlob l-applikant jipprovdi irċevuta għal applikazzjoni tal-Fedina Penali mgħotija mill-Pulizija.
​​


Applikazzjoni bil-Malti​​Application in English

 ​​​​​​