Navigate Up
Sign In

School Council Elections

School Council elections in all State Schools will be held in January 2017. The results of these elections will determine the composition of the School Council for the period between January 2017 and December 2018.
 

School Councils at the Primary and Secondary Level are made up of a President, the Head of School, three parents and three members of the teaching staff. Both parents and members of the teaching staff are elected, the former by parents/guardians of students and the latter by the school’s teaching grades, KGAs and LSAs.

 

The role of these Councils is not limited to fund raising and similar activities.

 

School Councils are entitled to:

 

 • administer the funds and assets of the school
 • discuss the school environment and the school amenities and propose ways to ameliorate them
 • discuss the curriculum and the educational services offered by the school and make suggestions to the Directorate of Education regarding changes or additions to the curriculum
 • alert the Minister of Education, or any official nominated by him, to shortcomings existing in the school or other matters related to the school
 • discuss and monitor any environmental problems
 • discuss any problems related to students’ well-being

 

Parents are encouraged to use their right of contesting and to vote in the forthcoming School Council elections. As parents your participation matters! 

Important Dates:
 

 

 • 9th January 2017 - Opening of Nominations
 • 18th January 2017 - Closure of Nominations
 • 31st January 2017 - Voting day
 

 

 
APPLICATIONS HAVE NOW CLOSED

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fil-31 ta’ Jannar 2017 ser isiru l-elezzjonijiet għall-Kunsilli Skolastiċi fl-Iskejjel tal-Istat. F’dawn l-elezzjonijiet jiġu eletti l-membri tal-Kunsilli Skolastiċi għas-sentejn li ġejjin (Jannar 2017- Diċembru 2018).

Il-Kunsilli Skolastiċi fl-iskejjel Primarji u Sekondarji huma magħmula minn President, il-Kap tal-Iskola, tliet ġenituri - eletti mill-ġenituri , u tliet għalliema - eletti mill-istaff akkademiku tal-iskola, KGAs u LSAs. 

Il-ħidma tal-Kunsill  Skolastiku  mhux  limitata  għall-organizazzjoni u sehem f’attivi­tajiet biex jinġabru l-fondi, f’ħarġiet, f’attivitajiet soċjali u f’ħidmiet simili.

Il-ħidma tal-Kunsilli Skolastiċi jmur lil hemm minn dan. Il-Kunsilli Skolastiċi għandhom il-fakulta’ li:

 

 • jamministraw ċertu fondi u assi tal-iskola
 • jiddikutu metodi u mezzi biex tikber il-paripazzjoni u kontribuzzjoni tal-ġenituri
 • jiddiskutu l-kurrikulu u s-servizzi edukattivi li toffri l-iskola
 • jissuġġerixxu lid-Direttorat tal-Edukazzjoni tibdil jew żieda mal-kurrikulu
 • jiġbdu l-attenzjoni tal-Ministru, jew uffiċċjali nominati minnu, dwar nuqqasijiet fl-Iskola u materji oħra li għandhom x’jaqsmu mal-iskola
 • jikkonsidraw it-titjib tal-ambjent fiżiku, kulturali, estetiku u morali tal-iskola u tal-post madwar l-iskola
 • jiddiskuti problemi relatati mal-istudenti bħala grupp

 

Jekk int ġenitur titlifx din l-okkażjoni. Għin lill-Iskola ta’ wliedek billi tikkontesta u tivvota fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Skolastiċi. Uri li tinteressa ruħek fl-edukazzjoni ta’ wliedek, agħti sehemek f’dawn l-elezzjonijiet​.

Dati Importanti:

 • 9 ta’ Jannar 2017 - Jiftħu n-nominazzjonijiet
 • 18 ta’ Jannar 2017 - Jagħalqu n-nominazzjonijiet
 • 31 ta’ Jannar 2017 - Issir il-votazzjoni