Navigate Up
Sign In

Expressions of Interest

Vocational Subject Assistant - Agrikummerċ​
Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol javża li qed jintlaqgħu applikazzjonijiet minn persuni nteresati li jipprovdu servizz fuq “Kuntratt ta’ Servizz” bħala Vocational Subject Assistant fl-Agrikummerċ minn Settembru 2016 sa Marzu 2017, bil-possibilita` ta’ estensjoni.

Għal aktar informazzjoni tista’ tidħol fil-link – Espressjoni ta’ Interess
______________________________________________________________________________________________

Vocational Subject Assistant - Agribusiness
The Ministry for Education and Employment notifies that applications are being received from interested persons willing to provide services on a “Contract for Service” basis as a Vocational Subject Assistant in Agribusiness for the period September 2016 to March 2017, with the possibility of an extension.  

For additional details kindly follow this link – Expression of Interest​