Navigate Up
Sign In

Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

 
President
 
Prof. Ray Fabri
Viċi President
 
Charles Flores
Segretarju
 
Dr George Farrugia
Membri
 
David Agius Muscat
 
 
Prof. Albert Borg
 
 
Dr Peter Grech
 
 
Dr Simone Inguanez
 
 
Victor Laiviera
 
 
Prof. Manwel Mifsud
 
 
David Muscat
 
 
Dr Michael Spagnol
 

Direttur Eżekuttiv
Thomas Pace
 
Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
Il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol
Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu
Triq Sarria
Il-Furjana FRN 1460